Na kati ya Sounga Nga – « A l’intérieur de Sounga Nga » – ep. 1

Découvrez 8 femmes participant à l’incubateur d’entrepreneuriat féminin Sounga Nga !